Iskolánk

Munkatársai

Tantestületünk tagjai

Aladics-Sárdi Krisztina
tanító, angol, etika, tanulószoba, iskolakönyvtáros

Angeli Éva – intézményvetető
tanár, tanító – német nyelv és irodalom, nemzetiségi népismeret

Bertics Károlyné – osztályfőnök
tanár – biológia, természettudomány, testnevelés

Dömény Dávid
tanító – osztályfőnök, testnevelés

Farkas Erzsébet – osztályfőnök
tanító, nemzetiségi tanító

Horváth Andrea
német nyelvtanár, német nyelv és irodalom, népismeret

Kapornyai Enikő – osztályfőnök
tanító, néptáncpedagógus

Kisberkiné Magos Judit – osztályfőnök
tanító

Krix Ágnes – osztályfőnök, munkaközösség vezető
tanító, nemzetiségi tanító

Krix Rita Ilona – osztályfőnök, munkaközösség vezető
tanító, nemzetiségi tanító

Kubovicsné Hajdú Csilla
tanító, feljesztő pedagógus

Lőcser Józsefné
tanár – földrajz, vizuális nevelés, etika, hon- és népismeret

Malthaner Katalin – osztályfőnök
tanító

Nagy Gábor – osztályfőnök
tanító – nemzetiségi tanító, digitális kultúra, informatika

Nagyné Tósaki Beáta
tanár – matematika, fizika

Perczel Judit – osztályfőnök
tanár – magyar nyelv és irodalom, német nyelv és irodalom, népismeret

Péter Barbara
tanító – német nyelv és irodalom, népismeret

Pozsonyi Edina – osztályfőnök
tanár – matematika, testnevelés

Rozmanitz Enikő – osztályfőnök
tanár – magyar nyelv és irodalom, történelem

Schäfer Renáta – osztályfőnök
tanító – nemzetiségi tanító, etika

Schön Melinda
gyógypedagógus

Szilaskiné Vörös Ildikó – osztályfőnök
tanár – magyar nyelv és irodalom

Temesi Ivett – osztályfőnök
tanító, nemzetiségi tanító

Vörös Csaba – intézményvezető helyettes
tanár – történelem

Iskolánk technikai dolgozói

Gazdaság

Begéné Jelusics Mónika – gazdasági vezető

Oktató-nevelő munkát segítők

Bonyár Orsolya – iskolatitkár

Hangya László – rendszergazda

Technikai dolgozók

Somi Zoltánné – takarító

Somogyi Tiborné – takarító

Vér Péterné – takarító

Jakubecz János – karbantartó

Perczel Csaba – REHAB foglakoztatott, karbantartó