Iskolánk

Munkatársai

Tantestületünk tagjai

Angeli Éva – intézményvetető
tanár – német nemzetiségi nyelv és irodalom, nemzetiségi népismeret

Bertics Károlyné – osztályfőnök
tanár – biológia, természettudomány, testnevelés. Tanulószoba

Dömény Dávid
tanító – testnevelés

Farkas Erzsébet – osztályfőnök
tanító, nemzetiségi tanító

Kapornyai Enikő – osztályfőnök
tanító, táncpedagógus

Kisberkiné Magos Judit – osztályfőnök
tanító

Kószó Ida
iskolakönyvtáros, tanító – tanulószoba

Krix Rita Ilona – osztályfőnök, munkaközösség vezető
tanító, nemzetiségi tanító

Kubovicsné Hajdú Csilla – osztályfőnök
tanító, feljesztő pedagógus

Lőcser Józsefné
tanár – földrajz, rajz, erkölcstan, természetismeret, hon – és népismeret

Nagy Gábor
tanító, nemzetiségi tanító, digitális kultúra, informatika

Malthaner Katalin
tanító, ének-zene

Nagy Károly – osztályfőnök
tanár – német nyelv és irodalom, nemzetiségi népismeret, tanulószoba

Paczolayné Krix Erika – osztályfőnök
tanító, nemzetiségi tanító

Papp Pál
tanár – matematika, technika, tanulószoba

Perczel Judit – osztályfőnök
tanár – magyar nyelv és irodalom, német nemzetiségi nyelv és irodalom, nemzetiségi népismeret, tanulószoba

Pozsonyi Edina – osztályfőnök, munkaközösség vezető
tanár – matematika, testnevelés, digitális kultúra

Schäfer Renáta – osztályfőnök
tanító, nemzetiségi tanító

Schőn Melinda
gyógypedagógus

Szilaskiné Vörös Ildikó – osztályfőnök
tanár – magyar nyelv és irodalom

Temesi Ivett – osztályfőnök
tanító, nemzetiségi tanító

Sárdi Krisztina – tanító, angol, tanulószoba

Krix Ágnes – tanító, nemzetiségi tanító, tanulószoba

Vörös Csaba – intézményvezető helyettes
tanár – történelem

Iskolánk technikai dolgozói

Begéné Jelusics Mónika – gazdasági vezető

Bonyár Orsolya – iskolatitkár

Papp Dániel – informatikus

Jakubecz János – karbantartó

Perczel Csaba – REHAB foglakoztatott, karbantartó

Domokos Jánosné – takarító

Somogyi Tiborné – takarító

Vér Péterné – takarító