Tisztelt édeklődő!

Vaskúti Német Nemzetiségi Általános Iskola

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Vaskúti Német Nemzetiségi Általános Iskola

Német nyelvtanár/nemzetiségi német nyelvtanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6521 Vaskút, Petőfi Sándor utca 118.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézményben a német nemzetiségi nyelv órák, illetve népismeret órák oktatása, tanulószobai foglalkozások tartása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •       Felsőfokú képesítés, német nyelvtanár/nemzetiségi német nyelvtanár,
 •       Német nyelvből felsőfokú C típusú általános nyelvvizsga, anyanyelvi szintű nyelvtudás,
 •       általános iskolai nemzetiségi oktatásban, nevelésben szerzett gyakorlat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 •       Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 •       magyar állampolgárság
 •       büntetlen előélet

Elvárt kompetenciák:

 •       Kiváló szintű kommunikációs készség,
 •       Kiváló szintű csapatmunkában történő tevékenykedés,
 •       Kiváló szintű önálló probléma megoldás,
 •       Jó szintű pályázati projektekben való részvétel,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       részletes szakmai önéletrajz
 •       motívációs levél
 •       végzettséget igazoló dokumentumok másolata
 •       nyilatkozat arról, hogy a Pályázó hozzájárul a személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez
 •       három hónappnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Angeli Éva nyújt, a +36703392440 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Postai úton, a pályázatnak a Vaskúti Német Nemzetiségi Általános Iskola címére történő megküldésével (6521 Vaskút, Petőfi Sándor utca 118. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 103/2022 , valamint a munkakör megnevezését: Német nyelvtanár/nemzetiségi német nyelvtanár.
 •       Elektronikus úton Angeli Éva részére a vaskutiskola@gmail.com E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. augusztus 15.