Intézményi intézkedési terv a járványügyi készenlét idejére
a 2020/21-es tanévben

Tisztelt Szülők!

Vaskúti Német Nemzetiségi Általános Iskola
6521 Vaskút, Petőfi u. 118.
Tel.: 79/472-662
E-mail: vaskutiskola@gmail.com

Módosított intézményi intézkedési terv a járványügyi készenlét idejére a 2020/21-es tanévben

(Készült az Emberi Erőforrások Minisztériuma VIII/5222-1/2020/KOAT iktatószámú
2020. szeptember 7-én-én megküldött tájékoztató levél alapján)

A módosítások félkövéren dőlt betűvel szedve.

Általános információk

Jelen intézkedési terv módosításig vagy visszavonásig marad érvényben, a módosítására a
járványügyi helyzet alakulásától függően az Emberi Erőforrások Minisztériuma utasítása
alapján kerül sor. Ezen intézkedési tervről és a módosításról az intézmény használói –
intézményi dolgozók, intézményben dolgozók, diákok, szülők – tájékoztatást kapnak.

A protokoll 2020. szeptember 1-én kerül bevezetésre és vonatkozik az intézmény minden
használójára: pedagógusokra, oktató-nevelő munkát közvetlenül segítőkre, technikai
dolgozókra, diákokra, szülőkre, az intézmény területén, bár nem az intézmény
alkalmazásában álló dolgozókra és az intézmény egyéb látogatóira.

A protokoll bevezetéséről és alkalmazásáról az intézményvezető köteles gondoskodni, a
fenntartó feladata a megvalósítást ellenőrizni.

Felkészülés a tanévre

 Alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást kell elvégezni, beleértve az
osztálytermek/tantermek berendezéseit (padok kívül-belül, táblák, asztalok, székek,
szekrények, polcok, technikai eszközök), a folyosókat, irodákat, tanári szobát, a
mellékhelyiségeket. A takarítás hatékonysága érdekében tekintettel kell arra lenni, hogy a

használati eszközök, tárgyak (könyv, füzet, íróeszközök, oktatási eszközök) lehetőleg zárt
helyeken (szekrényben, fiókban) kapjanak helyet.
 A szükséges tisztító- és fertőtlenítő szerek biztosítása a fenntartó illetve az intézmény
feladata.
 Az intézmény vezetője és a fenntartó ellenőrzik a takarítások végrehajtását.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma köznevelésért felelős helyettes államtitkára úr által
megküldött tájékoztató levelének 1. számú melléklete alapján:

A nevelési év/tanév kezdete előtti takarítással kapcsolatos feladatok

A tanítás megkezdése előtti alapos mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítás során a padló és
felülettisztításon túl a nagytakarítás lehetőség szerint terjedjen ki az alábbiakra:

– klímaberendezések tisztítása, fertőtlenítése;
– felesleges, használaton kívüli tárgyak összegyűjtése, elszállítása;
– ajtók, faburkolatok, lambériák, szekrények, székek, padok, asztalok, egyéb bútorok vegyszeres
tisztítására;
– padló és játszószőnyegek, egyéb textília tisztítására;
– játékok, sporteszközök tisztítására;
– radiátorok, csövek lemosására;
– ablakok, üvegfelületek tisztítására;
– szemétgyűjtők tisztítására, fertőtlenítésére;
– képek, tablók, világítótestek portalanítására;
– pókhálók eltávolítására;
– rovar- és rágcsálóirtásra;
– csaptelepek óvatos, lehetőség szerint fröccsenésmentes megnyitása, kb. 10 perces folyatása
azért, hogy a hosszú ideig nem használt vízvezetékből a pangó víz kifolyjon.

A nagytakarítást követően annak intézményvezető általi visszaellenőrzése indokolt.

Az intézmények látogatása, rendezvények, kirándulások

 Az intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogathatja. Az
oktatásban és nevelésben, illetve az intézmények működtetésében csak egészséges és

tünetmentes dolgozó vehet részt.
 A szülőket, amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a NNK aktuális eljárásrendje
alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról.
 A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt
fertőzés van.
 Az intézménybe a reggeli érkezéskor a szülők a bejárati ajtóig (Petőfi u. kiskapu, Szalvay
utcai főbejárat) kísérhetik el a tanulókat illetve távozáskor a nevezett két bejáratnál
várhatják meg őket.
 Egyéb esetekben szülő vagy intézményi látogató az intézménybe csak a Szalvay utcai bejárat
felől kapucsengőn történő jelzéssel léphet be. Szülő, kísérő nem léphet be az iskolába, csak
az intézményvezető előzetes engedélyével, illetve kifejezetten szülők részére szervezett
program céljából.
 Az osztálytermekben lehetőség szerint gondoskodni kell a tanulók lazább elhelyezéséről:
ahol megoldható, az egyes padokat szét kell húzni.
 A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező.
 A tanulók szellősebb elhelyezése céljából, amennyiben lehetséges, az oktatáshoz-neveléshez
nem szükséges tárgyakat, bútorokat javasolt a tantermen kívül elhelyezni.
 A közösségi terekben egyszerre csak annyi gyermek, tanuló tartózkodhat, hogy betartható
legyen a 1,5 méteres védőtávolság. Amennyiben a védőtávolság nem tartható be a közösségi
tereken, úgy az általános iskola felső tagozatában az ott tartózkodás idején javasolt a szájat
és orrot eltakaró maszk viselése.
 A testnevelésórákat az időjárás függvényében javasolt szabad téren megtartani. Az órák
során mellőzni kell a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat. Amennyiben ez mégsem
kerülhető el, akkor ezeket állandó edzőpartnerrel (párokban, kiscsoportokban) kell végezni.
 A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos a mosdókban, illetve az öltözőkben,
ezért a tornaórák előtti és utáni öltözésnél tekintettel kell lenni arra, hogy elkerülhető legyen
az öltözőkben történő csoportosulás.
 A gyakorlati foglalkozások – technika, rajz órák – során a 1,5 méteres védőtávolságot
biztosítani kell. A gyakorlati képzéshez használt eszközöket – amennyiben azokat nem
károsítja – felületi fertőtlenítőszerrel tisztítani kell a csoportok váltása között.
 Az első félévben esedékes, nagy létszámú tanuló vagy pedagógus egyidejű jelenlétével járó
(tanévnyitó ünnepség, sportnap, nemzetiségi nap, Márton-nap, ünnepi megemlékezések)
rendezvény megszervezése során tekintettel kell lenni az alábbiakra:

– az Operatív Törzs által meghatározott létszámkorlát szigorú betartása,
– az alapvető egészségvédelmi intézkedések, szabályok betartása(távolságtartás,
maszkviselés, kézfertőtlenítés, szellőztetés),
– zárttéri helyett szabadtéri rendezvény szervezése,
– a rendezvény kisebb létszámú rendezvényekre bontása és a résztvevők körének korlátozása.
 Osztálykirándulás vagy egyéb kirándulás, tanulmányi út stb. szervezése az első félévben nem
javasolt. Megvalósítás szükségessége esetén (pl.pályázati programok megvalósítása) az
intézményvezetővel egyeztetni kell.
 A szülők személyes megjelenésével járó szülői értekezleteket csak a járványügyi előírások
betartása mellett előre bejelentett és egyeztetett időpontokban lehet megtartani. Minden
egyéb szükséges információ e-mailben, a mozaNaplón vagy a közösségi oldalak
osztálycsoportjaiban küldött üzenetekkel juttathatók el a szülőkhöz.

Egészségügyi szempontból biztonságos környezet kialakítása

 Az intézmény bejáratainál – Szalvay utca főbejárat, Petőfi utcai épület belső bejárat,
könyvtár bejárat – vírusölő hatású kézfertőtlenítőt kell biztosítani, annak használatára fel kell
hívni a figyelmet. Az intézménybe érkezéskor, étkezések előtt és után minden belépő
alaposan mosson kezet vagy fertőtlenítse a kezét (a gyerekek, tanulók esetében inkább
javasolt a szappanos kézmosás).
 A szociális helységekben biztosítani kell a szappanos kézmosási lehetőséget, melyet
lehetőség szerint vírusölő hatású kézfertőtlenítési lehetőséggel kell kiegészíteni. Kéztörlésre
papírtörlők biztosítása szükséges.
 Kiemelt figyelmet kell fordítani az alapvető higiénés szabályok betartása. Az egyes
tevékenységeket megelőzően és azokat követően szappanos kézmosással vagy alkoholos
kézfertőtlenítéssel kell biztosítani a személyes tisztaságot.
 A személyi higiéne alapvető szabályairól a gyermekek, tanulók kapjanak részletes, az adott
korosztálynak megfelelő szintű tájékoztatást. A helyes kézmosási útmutató minden
helyiségeben kerüljön kifüggesztésre.
 A gyermekeknek tanítsák meg az úgynevezett köhögési etikettet: papír zsebkendő használata
köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő szemetes kukába dobása és alapos
kézmosás, esetleg kézfertőtlenítés.
 A köhögéssel, tüsszentéssel a különböző felületekre került vírus inaktiválása érdekében
fokozottan ügyelni kell az intézmény tisztaságára, a napi többszöri fertőtlenítő takarítás

(tantermekben, a folyosókon és a szociális helységekben) elvégzésére. A fertőtlenítő
takarítás során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a kézzel gyakran érintett felületek
(ilyenek a padok, asztalok, székek, az ajtó-, ablakkilincsek, korlátok, villany- és egyéb
kapcsolók, informatikai eszközök (billentyűzet, monitor, egér, egérpad, stb.), mosdók
csaptelepei, WC lehúzók, stb.) valamint a padló és a mosható falfelületek vírusölő hatású
szerrel fertőtlenítésére kerüljenek.
 A takarítást, fertőtlenítést úgy kell megszervezni, hogy az a gyermekek, tanulók egészségét
ne veszélyeztesse. pl. olyan tanórákon, amikor a tanulók nem tartózkodnak a tanteremben.
 A takarítást végző dolgozók részére a felhasznált szernek megfelelő védőeszköz biztosítása
és azok viselése szükséges.
 A fertőtlenítés rendje naponta:
1. alkalom: az órarend függvényében azon előre kijelölt tanítási óra időtartama, amikor
a tanulók nem tartózkodnak az adott tanteremben
2. alkalom: a délutáni foglalkozások megkezdése előtt
3. alkalom: a délutáni foglalkozások után
 Zárt térben kiemelt figyelmet kell fordítani a folyamatos vagy rendszeres, fokozott
intenzitású természetes szellőztetésre, mely vonatkozik minden zárt térre, így a folyosókra,
valamint a szociális helyiségekre is. A helyiségek ablakát időjárás és környező forgalom
függvényében lehetőség szerint nyitva kell tartani.
 Az iskolában használt játékok, sporteszközök, játszótéri eszközök és udvari sporteszközök
felületét rendszeresen fertőtleníteni kell. A játékokat, sporteszközöket a használat után el kell
különíteni és csak fertőtlenítés után kerülhetnek vissza a helyükre. A játszótéri eszközök és
udvari sporteszközök esetében napi fertőtlenítés szükséges.

Étkeztetésre vonatkozó szabályok

 Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermekek alapos szappanos
kézmosására vagy kézfertőtlenítésére.
 Az étkezéseket úgy kell megszervezni, hogy az osztályok, óvodai csoportok keveredése
elkerülhető legyen, sorban állás esetén a védőtávolság betartható legyen.
 Az étkezés rendje:
Tízórai:

– Az első évfolyamosok az ebédlőben tízóraiznak

– a 2-8. évfolyamosok az osztálytermekben fogyasztják el a tízórait

Ebéd:

– 1. évfolyam 11.30
– 2. évfolyam 11.50
– 3. évfolyam 12.30
– 4. évfolyam 12.50
– 5-8. évfolyam 13.45-től olyan módon, hogy egyszerre 25 főnél több
nem tartózkodik az étkezőben

Uzsonna:

– a tanulók ebédnél elviszik magukkal az uzsonnát és az adott
tanteremben fogyasztják el

 Minden egyéb vonatkozásban az étkező üzemeltetője köteles az utasításokat betartani és
betartatni.

Iskola egészségügyi ellátás szabályai

 Az iskolai szűrővizsgálatok és az iskola-egészségügyi ellátás során az egyéb egészségügyi
ellátásra vonatkozó szabályokat szükséges betartani. Ennek megfelelően, amennyiben az
egészségügyi ellátás korlátozásának elrendelésére nem kerül sor, a szűrővizsgálatokat, és
egyéb feladatokat maradéktalanul el kell végezni.
 A járványügyi készültség időszakában az iskola-egészségügyi ellátás védőnői vonatkozásban
az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX.3.) NM rendelet 3. sz. melléklete, az
egyeztetett munkaterv, az oktatási intézményekre vonatkozó, valamint a járványügyi
helyzetnek megfelelő eljárásrend alapján történik, mely feltételezi a pedagógus, a védőnő, az
iskolaorvos és a tanuló folyamatos együttműködését.
 A személyes találkozást igénylő teendők esetében – védőnői szűrővizsgálatok, tisztasági
vizsgálatok, védőoltások, védőnői fogadóóra – a feladatok elvégzése a fenti járványügyi
óvintézkedések (személyi higiéné, a használt eszközök fertőtlenítése, szellőztetés, zsúfoltság
kerülése, maszkhasználat) figyelembe vételével történik. A megfelelő szervezéssel
(időbeliütemezés, pontos időpont megadásával) az eltérő osztályokban tanulók közötti
találkozások számát csökkenteni kell.
 Minden egyéb tekintetben az egészségügyi ellátok kötelesek az utasításokat betartani.

Tanulói hiányzások kezelése

 Az a gyermek, tanuló vagy pedagógus, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a
háziorvos, a kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel mehet újra az
intézménybe. Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a
járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni.
Hiányzás esetén csak orvosi igazolást fogad el az intézmény.
 Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett
csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések,
cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj-
és vesebetegségek) vagy például immunszupprimált (pl. szervátültetésen átesett személy)
állapota miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását
igazolt hiányzásnak kell tekinteni. Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a
tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára.
 Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett
kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban.
 A gyermek, a tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési-oktatási
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.
(VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok betartása szerint szükséges
eljárni.

Teendők beteg személy esetén


 Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei
észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell az
iskolaegészségügyi orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről.
Gyermek esetén a szülő/gondviselő értesítéséről is gondoskodni kell, akinek a figyelmét fel
kell hívni arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi
gyermekorvosát. Azt követően az orvos utasításainak alapján járjanak el.
 A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező.
 Amennyiben felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja, fontos, hogy megfelelő
felkészültséggel rendelkező egészségügyi dolgozó kerüljön értesítésre. A háziorvos, házi
gyermekorvos, illetve a kezelőorvos jogosult a COVID-19 fertőzés gyanújára vonatkozóan
nyilatkozni. Amennyiben fennáll a gyanú, nekik kötelességük az NNK által kiadott
aktuális eljárásrendnek megfelelően ellátni a beteggel kapcsolatos teendőket.
 A gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással

térhet vissza, melyet az intézmények el kell fogadnia, azt saját hatáskörben nem bírálhatja
felül.
 Amennyiben krónikus betegséggel élő gyermek az új koronavírus okozta járványügyi
helyzet miatt speciális eljárást, védelmet igényel, erről a kezelőorvosnak kell döntenie, mely
alapján a szükséges intézkedéseket meg kell tenni.

Vaskút, 2020. szeptember 8.

Angeli Éva s.k.
intézményvezető